GİZLİLİK POLİTİKASI ve İLETİŞİM İZNİ

“ZUBİZU”, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, bazı kişisel bilgilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet ve benzeri) sizlerden talep etmektedir. Bu bilgiler ZUBİZU üyelik faydalarından yararlanabilmeniz adına, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile güvenli olarak saklanacaktır. Bilgilerin Sağlanması ve İspat Yükümlülüğü:
Sistemde kayıtlı üyelik bilgileri ve benzeri, işbu ZUBİZU Kullanım Koşulları’nda belirlenen Gizlilik Politikası’na tâbi olacak şekilde, üyelik sona erdikten sonra da, üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu ZUBİZU Kullanım Koşulları’nın ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta, ZUBİZU’da saklanan veriler ile ÜYE kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

Uygulanacak ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri:
İşbu ZUBİZU Kullanım Koşulları, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. ZUBİZU Kullanım Koşulları’nın ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Yürürlük:
İşbu ZUBİZU Kullanım Koşulları, ÜYE’nin, üyelikten itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.